5 minuten wachten met de navelstreng door te knippen kan pasgeborenen helpen

Recent onderzoek toont aan dat het vertragen van het doorknippen of afklemmen van de navelstreng de ontwikkeling van baby’s kan helpen.

Wachten met doorknippen van de navelstreng
 
Nadat een baby zijn grote intrede in de wereld heeft gemaakt, is er een praktische kwestie waar je op moet letten: de navelstreng vastklemmen en doorknippen.

Maar dit stopt de stroom van voedingsrijk bloed uit de placenta.

Het is momenteel gebruikelijk om de navelstreng snel na de geboorte vast te klemmen, maar recent onderzoek kan daar verandering in brengen.

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat het vertragen van het vastklemmen van de navelstreng na de geboorte met vijf minuten positieve effecten kan hebben op de hersenstructuur van pasgeboren baby’s. De studie, gepubliceerd in The Journal of Pediatrics, werd uitgevoerd door onderzoekers van de University of Rhode Island en Brown University en onderzocht 73 gezonde baby’s.

De studie sluit aan bij groeiend onderzoek dat de manier waarop baby’s op deze wereld worden gebracht, kan veranderen.

 

Wat moet je weten

Bij de geboorte verdeelden de onderzoekers de baby’s in twee groepen. Bij de ene groep werd de navelstreng na een vertraging van vijf minuten vastgeklemd, terwijl de navelstreng in de andere groep snel werd vastgeklemd, binnen 20 seconden. Beide groepen werden op de blote huid van hun moeder gehouden terwijl ze werden vastgeklemd.

Toen de baby’s 4 maanden oud waren, kregen ze een reeks tests: een magnetische resonantiebeeldvormingsscan (MRI) van hun hersenen, een test van hun hersenontwikkeling en een bloedtest die hun ferritinespiegels controleerde.

Ferritine is het belangrijkste eiwit dat ijzer in het lichaam opslaat, en ferritinetests laten zien hoeveel ijzer er momenteel in uw bloed circuleert.

En de baby’s die een navelstreng klemvertraging hadden gekregen, vertoonden een aantal behoorlijk indrukwekkende verschillen.

Ten eerste hadden ze hogere ferritinespiegels in hun bloed dan de baby’s die na de geboorte snel werden geklemd. Ten tweede toonden hun MRI’s aan dat hun hersenen meer een stof bevatten die myeline wordt genoemd.

Onderzoekers achter de studie geloven dat deze twee dingen met elkaar verband houden.

Myeline is een vettige stof die zenuwen isoleert en helpt om efficiënt te communiceren. Het vormt een groot deel van de “witte stof” van onze hersenen en werkt om onze “grijze stof” of neurale cellen te beschermen.

Zonder dit kunnen zenuwboodschappen in de war raken. Er is een categorie ziekten die bekend staat als demyeliniserende ziekten, waaronder multiple sclerose, waarbij myeline geleidelijk wordt afgebroken. Zonder zijn vettige bescherming ontwikkelen zenuwcellen verwondingen en littekens.

De reden waarom deze factoren zijn gekozen om te worden bestudeerd, is dat ze verband houden met cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en gedragsontwikkeling. Hoe hoger de ferritine-bloedspiegels zijn en hoe meer myeline er in hersenweefsel zit, hoe beter het resultaat van die belangrijke ontwikkelingsfactoren.

Er is meer onderzoek nodig was om deze bevindingen te verifiëren en ervoor te zorgen dat het veilig is voor baby en moeder.

 

Wat gebeurt er als de navelstreng niet wordt vastgeklemd?

Vertraagde koordklemming, aldus de onderzoekers in de studie, veroorzaakt een stroom ijzerrijk bloed uit de placenta, en dat lijkt op zijn beurt de myeline-niveaus te verhogen.

Ze geloven dat de link een type cel is dat oligodendrocyten wordt genoemd, cellen die myeline in de hersenen produceren en worden gevoed door ijzer.

Bij baby’s die een vertraagde snoeropspanning hebben gehad, kan de extra dosis ijzer uit de placenta oligodendrocyten aansporen om meer myeline te produceren.

Het feit dat oligodendrocyten ijzer nodig hebben om hun werk te doen is een ontdekking. Er vormde de hypothese dat een robuuster ferritinegehalte zou kunnen betekenen dat er meer ijzer beschikbaar was voor oligodendrocyten.

Er kunnen aanvullende verklaringen zijn voor deze boost. Het bloed in de navelstreng kan ook stamcellen bevatten, die zouden kunnen transformeren in oligodendrocyten en meer myeline-groei kunnen veroorzaken.

 

Wat de bevindingen betekenen

Uit de studie blijkt dat de manier waarop de navelstreng wordt vastgeklemd mogelijk invloed kan hebben op de hersenontwikkeling van het kind.

Het voordeel voor de ontwikkeling van de hersenen dat in het onderzoek wordt aangetoond, kunnen ook stamcellen zijn. De navelstreng bevat miljoenen belangrijke stamcellen. Het is duidelijk dat baby’s meer ijzer krijgen door het vertraagd vastklemmen van de navelstreng, maar de verklaring kan ingewikkelder zijn.

Hoe het ook gebeurde, de myeline-boost die in de studie wordt getoond, is aanzienlijk. Myeline-niveaus bouwen zich op terwijl we klein zijn; de studie wees uit dat we meestal 80 procent van onze volwassen myeline-niveaus hebben tegen de tijd dat we twee zijn. De baby’s vertoonden bijzonder hoge myeline-niveaus in hersengebieden die geassocieerd zijn met vroege neurologische ontwikkeling, zoals de hersenstam en de pariëtale en occipitale lobben.

Hoewel beide groepen baby’s hetzelfde deden bij tests van hun leervermogen en motoriek, hebben de baby’s in de groep met vertraagde navelstreng doorsnijden misschien een voordeel als het gaat om de ontwikkeling van witte stof – hoewel het misschien een tijdje niet begint.

Onderzoek door een Zweeds team van onderzoekers zag geen verschil in neuro-ontwikkelingstesten totdat de kinderen 4 jaar oud waren.

 

Hoe lang moet je wachten

Het vertraagd doorknippen van de navelstreng krijgt al een tijdje meer aandacht, maar de precieze wachttijd is niet in steen gebeiteld.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt momenteel aan om de navelstreng tussen één en drie minuten na de geboorte af te klemmen, “voor een betere gezondheid van moeders en zuigelingen en voedingsresultaten”, terwijl het American College of Obstetricians and Gynecologists aanbeveelt om de navelstreng binnen 30 tot 60 seconden vast te klemmen.

ACOG merkt in zijn richtlijnen van 2018 ook op dat er een “kleine toename” is in het aantal geelzucht bij voldragen pasgeborenen die het vastklemmen van de navelstreng hebben vertraagd.

Zelfs twee minuten lijken niet genoeg met de gegevens uit dit onderzoek. Misschien wordt de richtlijn dus veranderd naar 5 minuten in afzienbare tijd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief