Wordt intelligentie bepaald door genetica?

Zoals de meeste aspecten van menselijk gedrag en cognitie, is intelligentie een complexe eigenschap die wordt beïnvloed door zowel genetische factoren als omgevingsfactoren.

Intelligentie genetisch bepaald
 
Intelligentie is een uitdaging om te onderzoeken, deels omdat het op verschillende manieren kan worden gedefinieerd en gemeten. De meeste definities van intelligentie omvatten het vermogen om te leren van ervaringen en zich aan te passen aan veranderende omgevingen. Elementen van intelligentie omvatten het vermogen om te redeneren, plannen, problemen op te lossen, abstract te denken en complexe ideeën te begrijpen. Veel onderzoeken zijn gebaseerd op een mate van intelligentie die het intelligentiequotiënt (IQ) wordt genoemd.

 

50% van intelligentie bepaald door genen

Onderzoekers hebben veel onderzoeken uitgevoerd om te zoeken naar genen die intelligentie beïnvloeden. Veel van deze onderzoeken zijn gericht op overeenkomsten en verschillen in IQ binnen gezinnen, met name bij geadopteerde kinderen en tweelingen. Deze studies suggereren dat genetische factoren ten grondslag liggen aan ongeveer 50 procent van het verschil in intelligentie tussen individuen. Andere studies hebben variaties onderzocht in de genen van veel mensen (een benadering die genoombrede associatiestudies of GWAS wordt genoemd) om te bepalen of specifieke delen van het genoom verband houden met IQ. Deze studies hebben niet afdoende genen geïdentificeerd die een belangrijke rol spelen bij verschillen in intelligentie. Waarschijnlijk is er een groot aantal genen bij betrokken, die elk slechts een kleine bijdrage leveren aan de intelligentie van een persoon.

 

Omgevingsfactoren hebben invloed op de intelligentie van een kind

Intelligentie wordt ook sterk beïnvloed door de omgeving. Factoren die onder andere verband houden met de thuisomgeving en ouderschap van een kind, onderwijs en beschikbaarheid van leermiddelen en voeding, dragen allemaal bij aan intelligentie. De omgeving en genen van een persoon beïnvloeden elkaar, en het kan een uitdaging zijn om de effecten van de omgeving te onderscheiden van die van de genetica. Als het IQ van een kind bijvoorbeeld vergelijkbaar is met dat van zijn of haar ouders, is die gelijkenis dan te wijten aan genetische factoren die van ouder op kind worden doorgegeven, aan gedeelde omgevingsfactoren of (hoogstwaarschijnlijk) aan een combinatie van beide? Het is duidelijk dat zowel omgevingsfactoren als genetische factoren een rol spelen bij het bepalen van intelligentie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief