Roken tijdens de zwangerschap leidt mogelijk niet tot psychische aandoeningen bij kinderen

Er zijn tal van goede redenen voor zwangere vrouwen om niet te roken. Het blootstellen van een zich ontwikkelende foetus aan nicotine en de andere kankerverwekkende stoffen in sigaretten houdt verband met een hoger risico op geboorteafwijkingen en miskraam, evenals vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.

Roken zwangerschap heeft gevolgen
 
Er is een meer controversieel verband gesuggereerd tussen roken en schizofrenie en een bipolaire stoornis later in het leven van het kind. Maar een nieuw rapport gepubliceerd in JAMA Psychiatry van bijna 1,7 miljoen mensen die in de jaren tachtig en negentig in Zweden zijn geboren, toont aan dat roken door de moeder het risico op ernstige psychische aandoeningen bij kinderen op latere leeftijd niet lijkt te vergroten.

 

Roken tijdens de zwangerschap geen aanleiding voor een psychische aandoening

Onderzoekers kwamen tot die conclusie na het bekijken van gezondheidsgegevens van baby’s van moeders die rookten en baby’s van moeders die dat niet deden, en vergeleken hun percentages aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis. Aanvankelijk ontdekten ze dat kinderen van vrouwen die rookten tijdens de zwangerschap 25% tot 51% meer ernstige psychische aandoeningen ontwikkelden dan vrouwen die niet rookten. Maar toen ze controleerden op andere factoren die de psychische aandoening konden verklaren, was dat verband niet zo sterk.

Om rekening te houden met die factoren, vergeleek het onderzoeksteam de percentages schizofrenie en bipolaire stoornis bij broers en zussen van wie de moeder tijdens sommige zwangerschappen rookte, maar niet tijdens andere. Dit was een manier om een aantal genetische en omgevingsfactoren te beheersen die de broers en zussen gemeen hadden. Die analyse liet geen significant verschil zien in het percentage psychische aandoeningen onder de broers en zussen, wat sterk suggereert dat blootstelling aan roken in de baarmoeder geen aanleiding was voor een psychische aandoening.

“We ontdekten dat de associatie waarschijnlijk wordt verklaard door andere factoren, in plaats van door iets dat specifiek is voor blootstelling aan roken tijdens de zwangerschap”, zegt studieauteur Patrick Quinn, een postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling psychologische en hersenwetenschappen aan de Indiana University. Hij speculeert dat de gedeelde genetische achtergrond van de broers en zussen op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk was.

 

Roken nog steeds een risico voor de zwangerschap

Dat betekent echter niet dat roken geen risico vormt voor de zich ontwikkelende baby. “Geen van deze bevindingen zegt dat er iets veiligs is aan roken tijdens de zwangerschap”, zegt Quinn. In feite bevestigt deze studie eerdere bevindingen dat baby’s die in de baarmoeder aan roken werden blootgesteld, eerder prematuur waren of geboren werden met een laag geboortegewicht, die beide het risico op andere gezondheidsgerelateerde problemen later in het leven kunnen verhogen.

De resultaten benadrukken ook het feit dat er mogelijk andere factoren zijn die het risico op ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis verhogen, die verder moeten worden geïdentificeerd en bestudeerd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief