Zwangerschapsdiscriminatie op de werkplek

Een deel van de vrouwen ervaart een ongunstige behandeling op het werk tijdens zwangerschap of zwangerschapsverlof, maar slechts weinigen worden geconfronteerd met hun werkgevers. Zwangerschapsdiscriminatie is veelzijdig, vaak verraderlijk, en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de loopbaanontwikkeling en de geestelijke gezondheid van een vrouw.

Zwangerschapsdiscriminatie
 
Als iemand je oneerlijk behandelt omdat je zwanger bent, borstvoeding geeft of omdat je onlangs bent bevallen, ben je mogelijk gediscrimineerd. De wet noemt dit discriminatie op het gebied van zwangerschap en moederschap. Als je bent gediscrimineerd, kun je er misschien iets aan doen.

 

Wat wordt bedoeld met discriminatie op het gebied van zwangerschap en moederschap?

De wet die zegt dat je niet mag worden gediscrimineerd. Discriminatie die in strijd is met de wet is onwettig. Dit betekent dat je actie kunt ondernemen bij de burgerlijke rechter.

Bij zwangerschap en moederschap word je oneerlijk behandeld omdat je zwanger bent, borstvoeding geeft of onlangs bent bevallen. Je moet worden benadeeld door de oneerlijke behandeling. Volgens de wet ben je ongunstig behandeld.

 

Wat wordt bedoeld met een ongunstige behandeling?

Een ongunstige behandeling betekent dat je er slechter aan toe bent vanwege de discriminatie, bijvoorbeeld doordat je geen promotie krijgt op het werk. In tegenstelling tot directe discriminatie, hoef je jouw situatie niet te vergelijken met die van iemand anders. Het enige dat je hoeft aan te tonen, is dat je vanwege zwangerschap en moederschap ongunstig bent behandeld.

Je zwangerschap of moederschap hoeft niet de enige reden te zijn waarom iemand je ongunstig behandelt, zolang het maar een van de redenen is. Het maakt niet uit dat de persoon die je ongunstig behandelde niet van plan was je te discrimineren of dat hij/zij handelde uit goede bedoelingen.

 

Zwangerschap en moederschapsdiscriminatie buiten het werk

Buiten de werkplek is het onwettig om je ongunstig te behandelen, omdat:

  • je bent zwanger
  • je bent in het verleden zwanger geweest

Het maakt niet uit wanneer de discriminatie plaatsvindt, zolang het maar vanwege jouw huidige of vroegere zwangerschap is.

Het is ook onwettig om je ongunstig te behandelen omdat:

  • je bent bevallen
  • je geeft borstvoeding

Als je bevallen bent of borstvoeding geeft, ben je gedurende 26 weken na jouw bevalling beschermd tegen discriminatie. Als je hierna ongunstig wordt behandeld, kun je nog steeds worden beschermd tegen discriminatie. Het zou echter discriminatie op grond van geslacht zijn in plaats van discriminatie op grond van zwangerschap en moederschap.

Als jouw baby doodgeboren is, ben je nog steeds beschermd tegen discriminatie.

 

Zwangerschap en moederschapsdiscriminatie op het werk

Het is onwettig om je te discrimineren omdat:

  • je bent zwanger
  • van een zwangerschapsgerelateerde ziekte

De bescherming tegen discriminatie duurt een bepaalde periode die begint op het moment dat je zwanger wordt. Dit wordt de beschermde periode genoemd.

Als je recht hebt op zwangerschapsverlof, eindigt de beschermde periode wanneer jouw zwangerschapsverlof eindigt of wanneer je weer aan het werk gaat, als dit eerder is. Alle werknemers hebben het recht om zwangerschapsverlof op te nemen.

Als je eenmaal bent bevallen, is het ook onwettig om je te discrimineren om een ​​van de volgende redenen:

  • je bent met zwangerschapsverlof
  • je bent met zwangerschapsverlof geweest
  • je hebt geprobeerd zwangerschapsverlof op te nemen waarop u recht heeft

Als je niet zeker weet of jouw werkgever je ongunstig heeft behandeld, controleer dan of jouw probleem op het werk discriminatie is.

 

Wanneer is het geoorloofd je wegens zwangerschap ongunstig te behandelen?

Als er gezondheids- en veiligheidsredenen zijn om dit te doen, is het legaal voor een dienstverlener, bijvoorbeeld een winkel, zwembad of sportschool, om te weigeren je een dienst te verlenen of je anders te behandelen omdat je zwanger bent.

De winkel of dienstverlener moet redelijkerwijs aannemen dat er een risico voor jouw gezondheid en veiligheid bestaat als de dienst aan jou wordt geleverd. En het is alleen geoorloofd als ze ook iemand met andere lichamelijke aandoeningen – bijvoorbeeld iemand met een rugaandoening – anders behandelen om gezondheids- en veiligheidsredenen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief